16 آذر 1402 ساعت 13:25

       محمد  کرامتلو  

   ریاست شورای اسلامی شهر

 

محسن پسرکلو

 نائب رئیس شورای اسلامی شهر

 

       سیدحسن  حسینی

         منشی شورا

 

          علی  سرایلو

         عضو شورا       

 

          ایرج شفیع پور

     خزانه دار و عضو شورا

   

برو بالا

Template Design:Dima Group