پل ارتباطی مردم با شهرداری باشماره 137 بصورت شبانه روزی می باشدقابل ذکراست باتلفن همراه خود در محدوده شهرمیتوانید بااین شماره ارتباط برقرار کنید

دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

    -١٨(°C)
    وزش باد (mph)
    فشار (in)
    رطوبت (in)

بالاتر از آق چشمه ، رودخانه خود را به پای کوه چسبانیده و در فاصله ای حدود «۱۰۰متر» ، آب از داخل مجموعه ای سنگی عبور می کند که دورنمای آن به آبشارهای زیبایی می ماند .

زیباترین وجه آن ، تلاش های ماهی های کوچکی است که سعی می کنند خود را با پرتاپ کردن به بالا برسانند که این امر باعث شده تا آنجا را « ماهی پران » بنامند .