…. موفقیت هر شهرداری ، لازمه مشارکت همه شهروندان است………. شهر خوب را ، شهروندان خوب می سازند

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

    مینو دشت لطیف
    ٢١(°C)
    وزش باد ٢(mph)
    فشار ٢٩.۴۶(in)
    رطوبت ٢٩.۴۶(in)

سایت پروازی چراغ تپه

این سایت مشرف بر شهر مینودشت بوده ودارای  جاده دسترسی آسفالت در محل تیک آف و محل لند میباشد . وضعیت آن از نظر پرواز بسیار فعال بوده و بیشتر مناسب پرواز در فصل بهار، پائیز و زمستان میباشد . هر چند در فصل تابستان هم میشود از این سایت استفاده نمود ولی به دلیل وجود سایتهای پروازی بهتر درفصل تابستان در این شهر و تغییر نا گهانی سرعت باد در روزهای گرم سال در این سایت  ، ترجیها ً در تابستان از این سایت استفاده نمی شود .

ارتفاع  این سایت از سطح دریا ۴۰۰ متر، از محل لند ۲۵۰ متر و مساحت آن ۳۵۰ متر  میباشد

Prev
Next

عکاس عکسهای چراغ تپه :  مهندس عابدین قزلسفلو