…. موفقیت هر شهرداری ، لازمه مشارکت همه شهروندان است………. شهر خوب را ، شهروندان خوب می سازند

جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

    مینو دشت لطیف
    ١٣(°C)
    وزش باد ٢(mph)
    فشار ٢٩.۵١(in)
    رطوبت ٢٩.۵١(in)