…. موفقیت هر شهرداری ، لازمه مشارکت همه شهروندان است………. شهر خوب را ، شهروندان خوب می سازند

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

    مینو دشت Mostly Cloudy
    ٢۶(°C)
    وزش باد ٧(mph)
    فشار ٢٩.۴۶(in)
    رطوبت ٢٩.۴۶(in)