ملاقات حضوری با شهردار مینودشت : همه روزه از ساعت 8/30 الی 10 صبح برای همشهریان عزیز برقرار می باشد .

سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸

  مینو دشت تا قسمتی ابری
  ٩(°C)
  وزش باد آرام
  فشار ٢٩.٧٢(in)
  رطوبت ٢٩.٧٢(in)

ولی الله قزلسفلو : اولین شهردار مینودشت ( سال 1335 )

ولی الله قزلسفلو :
اولین شهردار مینودشت( سال ۱۳۳۵)

ایرج شفیع پور (شهردار فعلی )

ایرج شفیع پور (شهردار فعلی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای ولی الله قزلسفلو

آقای  بهرام قره جانلو

آقای قلی قره چماقلو (سرپرست)

آقای  حسینی

آقای  کشاورز

آقای  موحدی

آقای  کوثر کوثری

آقای  تقی زاده

سید ابراهیم حسینی (اولین شهردار پس از انقلاب)

سید ابراهیم حسینی(اولین شهردارپس از انقلاب)

حسین صادقلو

حسین صادقلو

علی اکبر هزارجریبی

شهید علی اکبر هزارجریبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای  یوسف ملّا

آقای  خسروی

حاج کریم وزیری

حاج کریم وزیری

آقای حسن سرایلو

آقای حسن سرایلو

حسین علیقلی زاده

حسین علیقلی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای  علیرضا  امینی

آقای  علیرضا غفاری

آقای  محمد حسن ملاابراهیمی

آقای  احمد قزلسفلو(سرپرست)

آقای  علیرضا امینی(۱۳۸۲-۱۳۸۱)

حاج کریم وزیری

حاج کریم وزیری(۱۳۸۲ – ۱۳۸۶)

ایوب قزلسفلی (1390 - 1386)

ایوب قزلسفلی (۱۳۹۰ – ۱۳۸۶)

ولی محمد عباس زاده (از سال 1390 الی 1392)

ولی محمد عباس زاده( ۱۳۹۰ – ۱۳۹۲)