…. موفقیت هر شهرداری ، لازمه مشارکت همه شهروندان است………. شهر خوب را ، شهروندان خوب می سازند

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

    مینو دشت لطیف
    ٢١(°C)
    وزش باد ٢(mph)
    فشار ٢٩.۴۶(in)
    رطوبت ٢٩.۴۶(in)

۱ – سید ناصر حسینی  (رئیس شورا)

۲ – نرگس آسمانی  (نائب رئیس شورا)

۳ – ذبیح الله ترکمانی  ( خزانه دار)

۴ – سید حسن حسینی  (عضو شورا)

۵ – ایوب ساسانی  (عضو شورا)

۶ – سید علیرضا نریمانی  (عضو شورا)

۷ – ایوب هلاکو  (عضو شورا)

سید ناصر حسینی - رئیس شورا
نرگس آسمانی - نائب رئیس
ذبیح الله ترکمانی - عضو شورا
سید حسن حسینی - عضو شورا
ایوب ساسانی - عضو شورا
سید علیرضا نریمانی - عضو شورا
ایوب هلاکو - عضو شورا
Prev
Next