ملاقات حضوری با شهردار مینودشت : همه روزه از ساعت 8/30 الی 10 صبح برای همشهریان عزیز برقرار می باشد .

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

    مینو دشت لطیف
    ۶(°C)
    وزش باد ٢(mph)
    فشار ٢٩.۶٠(in)
    رطوبت ٢٩.۶٠(in)

اعضاء شورای اسلامی دوره اول شهر مینودشت ( ۱۳۸۲ _ ۱۳۷۸)

۱ –  ایوب قزلسفلی

۲ –  علیرضا امینی (بعد از انتخاب آقای امینی بعنوان شهردار ، آقای رضا قره جانلو به عضویت شورا درآمدند)

۳ –  محمدرضا سرایلو

۴ –  محمدقلی مصطفی لو

۵ –  محمد خداوردی

 

اعضاء شورای اسلامی دوره دوم شهر مینودشت ( ۱۳۸۶ _ ۱۳۸۲)

۱ –  ایوب هلاکو

۲ –  محمدرضا سرایلو

۳ –   محمدرضا عرب سرحدی

۴ –  رضا قره جانلو

۵ –  محمد خداوردی

 

اعضاء شورای اسلامی دوره سوم شهر مینودشت  (دوره شش ساله) (۱۳۹۲ _ ۱۳۸۶ )

۱ –  جعفر  مصطفی لو

۲ –  حیدر  قزلسفلو

۳ –  ایوب  هلاکو

۴ –  اسماعیل  پسرکلو

۵ –  ایرج  شفیع پور