…. موفقیت هر شهرداری ، لازمه مشارکت همه شهروندان است………. شهر خوب را ، شهروندان خوب می سازند

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

    مینو دشت لطیف
    ٢١(°C)
    وزش باد ٢(mph)
    فشار ٢٩.۴۶(in)
    رطوبت ٢٩.۴۶(in)

مشاهده تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری مینودشت ( فایل PDF )

 

مشاهده تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری مینودشت . ( فایل PDF )

 

اعضاء شورای اسلامی شهر مینودشت ، طی جلسات متعددی که در شورا برگزار نمودند ، با کلیّات تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری مینودشت موافقت کردند . بر این اساس ، مصوبه مذکور به قید فوریت بهمراه  یک جلد از کتابچه تعرفه عوارضی برای بررسی و اعلام نظر به فرمانداری شهرستان مینودشت ارسال گردید.

تصویب نهائی تعرفه عوارضی سال ۱۳۹۴ شهرداری مینودشت

مشاهده تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری مینودشت . ( فایل PDF )

 آیین نامه اجرائی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهری . ( فایل PDF )